Projekt „Coś dla kobiet”

W dniu 02.12.2017r. odbyło się ostatnie spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie w ramach projektu „Coś dla kobiet” realizowanego w Programie „Działaj Lokalnie X” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ POLCENTRUM”.

Celem projektu było oderwanie kobiet od codzienności, propagowanie zdrowego stylu życia, uwierzenie w siebie, że jest się atrakcyjną kobietą oraz wspólna integracja. Najważniejszym rezultatem jest to, że kobiety poczuły się dowartościowane, potrafiły oderwać się od swoich codziennych obowiązków, nauczyły się organizować swój wolny czas, zmieniły styl życia. W wierszu napisanym na zakończenie projektu przez Ewelinę Kotarską Sakiewa brzmi „Cenna jest dla nas wiedza, jak dbać o siebie samą, jak samodzielnie sprawić, by co dzień czuć się damą”.

Spotkanie podsumowujące rozpoczęło się od pokazu zdjęć z podkładem muzycznym piosenki „Być kobietą” Alicji Majewskiej, a następnie prezes Teresa Sokół powitała przybyłych gości. Głównym punktem tego wieczoru był oczywiście wykład na temat zdrowego odżywiania, który poprowadziła pani mgr inż. Aneta Milczarek – dietetyczka.

Po wykładzie nastąpiło podsumowanie całości przeprowadzonego projektu, który był realizowany od 15 czerwca do 14 grudnia 2017r. W ramach niego odbyło się 12 spotkań fitness, 2 spotkania z dietetyczką, spotkanie z kosmetyczką i wyjazd na basen. W projekcie propagowany był zdrowy tryb życia poprzez w/w zajęcia. Poetyckie podsumowanie zaprezentowała przepięknie Ewelina Kotarska Sakiewa w tekście, który napisała specjalnie na tę okazję.

Następnie głos zabrał pan Roman Sularz – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia LGD POLCENTRUM, który wspólnie z panem Jackiem Michalskim – Członkiem Zarządu Stowarzyszenia LGD POLCENTUM, na ręce prezes Teresy Sokół złożyli podziękowanie za zrealizowany projekt. Z zaproszonych gości, głos zabrał również Wójt Gminy Piątek – pan Krzysztof Lisiecki.

Po wystąpieniach gości, Teresa Sokół złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a ksiądz Wojciech Jadownicki w swym wystąpieniu nawiązał do tradycji Bożego Narodzenia i adwentu. Wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, a po nich poczęstunek w miłej atmosferze, były ostatnimi punktami spotkania.

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie dziękuje Stowarzyszeniu LGD POLCENTRUM za doradztwo i wsparcie konsultacyjne. Gminie Piątek na czele z panem Wójtem Krzysztofem Lisieckim oraz OSP Janowice-Goślub, na czele z panami Andrzejem Majchrzakiem i Michałem Kacprzakiem, którzy byli partnerami w projekcie, wszystkim wolontariuszom, szczególnie pani Magdzie Żurawskiej, pani Anecie Milczarek za współpracę. Dziękujemy również gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na ostatnim spotkaniu oraz wszystkim uczestniczkom projektu.

Wiersz Eweliny Kotarskiej Sakiewa

Komentowanie jest wyłączone.