2013

DZIAŁANIA podjęte w 2013 roku

 • 12.01.2013r. -Spotkanie Opłatkowe u Pani Małgorzaty Kubus.
 • 07.02.2013r. – XIII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej „Kipi Kasza”

Zgłoszono udział naszych Pań w pokazie z potrawami z kaszy. Uczestniczyły Panie Wioletta Sakiewa, Wiesława Sakiewa oraz Jadwiga Kaźmierczak. Udział zakończył się sukcesem. Panie zdobyły swoimi potrawami drugie miejsce wśród licznych przedstawiczielek powiatu łęczyckiego.

 • 20-21.02.2013r. – Specjalistyczne szkolenie „Fundraising: sztuka budowania relacji z darczyńcami”

Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Centrum wspierania przedsiębiorczości społecznej”. Udział w szkoleniu wzięła p. Zofia Jędrzejewska. Szkolenie odbyło się w Łodzi.

 • 24.03.2013r. – Niedziela Palmowa

Panie ze Stowarzyszenia przygotowały palmę wielkanocną. Uczestniczyły we mszy świętej. Palma zdobyła I miejsce! Była największa!

 • 25.04.2013r. – Spotkanie w Urzędzie Gminy

W spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Piątek p. Krzysztof Lisiecki oraz przedstawiciele wszystkich organizacji. Stowarzyszenie Kobiet reprezentowały panie: Teresa Sokół, Wiesława Marczyk, Anna Sakiewa.

 • 10.05.2013r. – Akcja deska

Zorganizowana celem zrobienia nowych ławek na plac zabaw. Przybyło nam ich 6.

 • 18.05.2013r. – Zlot do środka Polski

Gościliśmy przedszkolaków z Gminnego przedszkola w Piątku. Przygotowane zostało ognisko oraz herbata i napoje.

 • 02.06.2013r. – „Nowalijki”

Uczestniczyliśmy w imprezie gminnej pn. „Nowalijki”. Przygotowaliśmy ciasta, kawę, herbatę. Pani Anna Grabara malowała buzie dzieciaków.

 • 14.06.2013r. – Szkolenie „Od złotówki do miliona – fundraising w organizacjach pozarządowych”

W szkoleniu udział wzięły panie: Teresa Sokół, Danuta Jankowska i Sylwia Malinowska. Szkolenie odbyło się w Konarzewie w Gospodarstwie Agroturystycznym.

 • 23.06.2013r. – „Powitanie lata”

Zorganizowaliśmy imprezę plenerową „Powitanie lata”. Udział w niej wzięli mieszkańcy naszej gminy. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy ponownie!

 • 14.07.2013r. – wycieczka do Lichenia

Za wstawiennictwem Maryi prosiliśmy Boga o łaski. Dziękowaliśmy za te, które otrzymaliśmy. Uczestniczyło 49 osób.

 • 7.08.2013r.

Podpisanie umowy ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM realizującym Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Nazwa projektu: Konarzew we wspomnieniach. Realizację rozpoczynamy 1 września 2013r.

 • 22.08.2013r. – warsztaty robienia wieńca dożynkowego

Poprowadziła pani Kazimiera Matusiak.

 • 25.08.2013r. – Dożynki w gminie Piątek

Uczestniczymy w uroczystościach dożynkowych w kościele p.w. Matki Bożej Łaskawej w Ciechosławicach. Delegacja Konarzewa u stóp ołtarza złożyła wieniec dożynkowy oraz dwa dorodne chleby. Wieniec nieśli: Mariusz Domińczyk i Łukasz Miller, chleby: Wioletta Sakiewa, Agnieszka Witczak. Po południu drużyna z Konarzewa w składzie: Iwona Domińczyk , Dariusz Domińczyk, Mariusz Malinowski wraz z panem sołtysem Stanisławem Garusem wzięła udział w IV Igrzyskach Wiejskich. Nasza drużyna zajęła II miejsce! Gratulujemy!

 • 26.08.2013r. – Wykład i konsultacje dotyczące wczesnego wykrywania raka piersi

Zorganizowaliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku spotkanie, które poprowadził dr n. med. Marek Tazbir.

 • 1.09.2013r. – Start projektu „Konarzew we wspomnieniach”

Projekt realizowany w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM na terenie gmin:  Bielawy, Domaniewice, Głowno, Ozorków, Piątek, Stryków.

 • 15.09.2013r. – Spotkanie mieszkańców Konarzewa

W dniu 15.09.2013 odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu „Konarzew we wspomnieniach”. Wzięło w nim udział 69 osób, w tym ośmioro beneficjentów 80+. Osoby starsze nie ukrywały swojego wzruszenia. Było to dla nich ogromne przeżycie. Niedzielne popołudnie upłynęło na wspomnieniach przy kawie, herbacie i słodkościach. Była to prawdziwa integracja. Najmłodszy uczestnik naszego spotkania miał 3 lata, a najstarszy 88 lat.

 • 29.09.2013r. – Spotkanie z karpiem

Nasz udział polegał na przygotowaniu potraw z ryb słodkowodnych. Konkursowa potrawa pod nazwą „Karp na słodko po konarzewsku” zdobyła III miejsce. Otrzymaliśmy podziękowanie i nagrodę.

 • 19.10.2013r. – 5-lecie działalności Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie

5 minionych lat to okres czasem ciężkiej pracy, ale również wspólnej zabawy. Mieliśmy możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności, zintegrowania się, poznania wielu ciekawych ludzi i miejsc. Nasze inicjatywy odnoszą zamierzony skutek: kwitnie gminne życie kulturalne, kobiety działają aktywnie. Wspólna praca dała nam dużo satysfakcji, pozwoliła się samorealizować, odkrywać swoje zdolności i umiejętności oraz rozwijać pasje. Na zorganizowanym z tej okazji balu uczciliśmy minione lata pracy i świętowaliśmy tę wspaniałą rocznicę.

 • 01.10-08.11.2013r. – II miesiąc projektu „Konarzew we wspomnieniach”

Przeprowadzamy wywiady z osobami 80+, które są mieszkańcami Konarzewa.

 • 01.11.2013r. – III miesiąc projektu „Konarzew we wspomnieniach”

Kończymy wywiady, trwa redagowanie i opracowywanie biuletynu.

 • 29.11.2013r. – Podziękowanie

Na konferencji podsumowującej działalność LGD POLCENTRUM w Skaratkach gm. Domaniewice nasze Stowarzyszenie otrzymało podziękowanie za współpracę podczas wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejsckich w latach 2007-2013.

 • 29.11.2013r. – Wyjazd do teatru.

Zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi dla 52 osób – mieszkańców gminy Piątek, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu „Podtrzymywanie i rozwój świadomości kulturowej mieszkańców gminy”.

 • 14.12.2013r. – Uroczysta wigilia, podsumowanie projektu „Konarzew we wspomnieniach”

Gośćmi honorowymi byli beneficjenci projektu – nasi zacni seniorzy, wójt gminy Piątek – pan Krzysztof Lisiecki, sekretarz gminy Piątek – pani Renata Lepalczyk, przewodniczący Rady gminy Piątek – pan Krzysztof Wójcik oraz proboszcz parafii Piątek – ks. Stanisław Poniatowski.

Efektem naszej pracy jest wydany  biuletyn, który otrzymają wszystkie rodziny naszej miejscowości. Wspomnienia w nim zapisane są bezcenne i stanowią trwałą pamiątkę naszego przedsięwzięcia.

 • 31.12.2013r. – Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie zakończyło realizację projektu „Konarzew we wspomnieniach”

Składamy podziękowania tym, którzy dzielili się z nami swoimi wspomnieniami, szczególnie beneficjentom oraz wszystkim byłym i obecnym mieszkańcom Konarzewa. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Józefa Mikołajczyka za podarowanie ryb na spotkanie wigilijne, które było zwieńczeniem tego przedsięwzięcia.

Komentowanie jest wyłączone.