2014

DZIAŁANIA podjęte w 2014 roku

 • 5.02.2014r. – Szkolenie „Działalność odpłatna i działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – aspekty formalne, prawne i księgowe”

Szkolenie zorganizowane przez: Lokalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM. Uczestniczyły panie: Wiesława Sakiewa, Danuta Jankowska, Ewa Miller, Jadwiga Jedlińśka.

 • 15.02.2014r. – Bal karnawałowy

Bal zorganizowany przez Stowarzyszenie w sali OSP Janowice Goślub.

 • 27.02.2014r. – „Dzień Łasucha XIV Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej

Stowarzyszenie reprezentują panie: Wioletta Sakiewa, Wiesława Sakiewa, Kazimiera Matusiak, Danuta Jankowska. Motto tegorocznej imprezy „Warzywa i owoce źródłem zdrowia”.

 • 8.03.2014r. – Dzień Kobiet

Delegacja naszych pań uczestniczy w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Zielony Piątek i Wójta gminy Piątek. Dziękujemy za zaproszenie :-)

 • 17.03.2014r. – Walne Zebranie Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie

Zebranie miało charakter sprawozdawczy.

 • 21.03.2014r. – Składamy wniosek o dofinansowanie z Łowickiej Grupy Rybackiej
 • 23.03.2014r. – Spotkanie z przedstawicielkami Centrum Zrównoważonego w Łodzi,które realizują projekt Projekt „Dom to praca – aktywizacja i partycypacja obywatelska osób pracujących w domu” realizowanego przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • 27.03.2014r. – Festiwal Działających Lokalnie POLCENTRUM

Było to podsumowanie VIII. edycji Programu Działaj Lokalnie 2013, połączone z pokazem filmu Jack Strong i obchodami 25. rocznicy przemian 1989r. Stowarzyszenie reprezentowały: Teresa Sokół i Sylwia Malinowska

 • 4.04.2014r. – Sprzątanie placu zabaw, wiosenne porządki
 • 13.04.2014r. – Konkurs na palmę Wielkanocną

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kościele p.w. Świętej Trójcy w Piątku. Nasza palma zdobyła I miejsce. Była największa i najładniejsza :-)

 • 14.04.2014r. – Szkolenie w Piątku

Szkolenie zorganizowane przez: Lokalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM. Uczestniczyły panie: Wiesława Sakiewa oraz Jadwiga Jedlińska.

 • 12.05.2014r. – Oferta zadania publicznego

Złożyliśmy w Urzędzie Gminy Piątek  o fertę na realizację zadania publicznego PODTZYMYWANIE UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ pt. ” Powitanie lata”

 • 18.05.2014r. – wycieczka do Arboretum w Rogowie

Uczestniczki wycieczki do Arboretum poznały uroki przyrody, wśród nich przede wszystkim kwitnące azalie. Panie zwiedziły również Muzeum Lasu.

 • 4.06.2014r. – wniosek DZIAŁAJ LOKALNIE

Składamy wniosek do LGD POLCENTRUM w ramach IX edycji Programu Działaj Lokalnie 2014. Tytuł wniosku ” Mini-amfiteatr”

 • 8.06.2014r. – „Nowalijki” w Piątku

Stowarzyszenie bierze czynny udział w Nowalijkach. W konkursie na najpiękniejszy bukiet z warzyw zajęło III miejsce.

 • 22.06.2014r. – Powitanie lata

Powitanie lata – impreza plenerowa w ramach realizacji zadania publicznego „Podtrzymywanie upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. Powitanie lata”

 • 26.06.2014r.

Uroczyste wręczenie Grantów Działaj Lokalnie 2014. Po raz drugi nasze stowarzyszenie otrzymało grant w programie Działaj Lokalnie. Stowarzyszenie reprezentowała i grant odebrała prezes Teresa Sokół. Realizacja rozpocznie się 1.08.2014r.

 • 13.07.2014r. – Dzień pracy w domu w Konarzewie

Gra terenowa, której współorganizatorem było Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi.

 • 28-29.08.2014r. – Warsztaty i wykonanie wieńca dożynkowego

Warsztaty poprowadziły panie: Kazimiera Matusiak i Stanisława Białkowska

 • 31.08.2014r. – Dożynki Gminno – Parafialne

Panie: Bożena Zielińska i Katarzyna Budner oraz panowie: Marcin Florczak i Bogdan Matczak reprezentowali Konarzew na dożynkach w Ciechosławicach.

 • 09.2014r. – Budowa Amfiteatru

Trwają prace przy budowie Mini-amfiteatru w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Pod koniec września powstaje nasza upragniona budowla.

 • 5.10.2014r. – Lekcja historii pt. „Wolność jest w nas”

Odbywa się lekcja historii pt. „Wolność jest w nas”, którą poprowadził zaproszony były nauczyciel, pasjonata lokalnej historii Pan Adam Stawiński. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Konarzewa oraz Wójt Gminy Piątek, Pan Krzysztof Lisiecki.

 • 12.10.2014r. – Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zorganizowana została wycieczka dla 50 osób w ramach zadania „EKOnarzew” z projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Grant na lepszy start”. Realizacja zadania stała się możliwa dzięki powstaniu Grupy Nieformalnej „Ekolożki”.

 • 8.11.2014r. – Sadzenie krzewów

Grupa wolontariuszy posadziła na naszym placu krzewy oraz odbyła się prelekcja o ekologii, która uświadomiła jej uczestnikom, że aby dbać o dobro Ziemi, musimy zacząć od miejsca w którym żyjemy.

 • 6.12.2014r. – Zielone Mikołajki

Zielone Mikołajki to ostatni etap realizacji projektu „Grant na lepszy start”. Głównym motywem tej imprezy była ekologia skierowana właśnie do najmłodszych. Wspólne zabawy pod okiem animatorów wpajały dzieciom ekologiczne postawy. Na koniec odwiedził wszystkich Zielony Mikołaj z workiem prezentów.

 • 19.12.2014r. – Spotkanie podsumowujące Grant na lepszy start

Spotkanie odbyło się w Łodzi, Stowarzyszenie reprezentowały: Pani Teresa Sokół oraz Pani Wiesława Marczyk, które odebrały podziękowanie za udział w I edycji GRANT NA LEPSZY START od Marszałka Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM.

Komentowanie jest wyłączone.