2015

DZIAŁANIA podjęte w 2015 roku

 • 9.01.2015r.  – Spotkanie opłatkowe

Zorganizowane zostało Spotkanie Opłatkowe, w którym udział wzięły członkinie Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie oraz zaproszeni goście.

 •  30.01.2015r. – Złożenie oferty do Zarządu Województwa Łódzkiego

Złożyliśmy ofertę realizacji zadania „Prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury” pt. „Konarzew- miejscem rozwoju kultury w środku Polski”.

 • 12.02.2015r. – „Dzień Łasucha”- XV Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej

Udział wzięły Panie: Wiesława Sakiewa i Wioletta Sakiewa. Reprezentowały nasze Stowarzyszenie oraz Gminę Piątek.

 • 1.03.2015r. – Nasze miejsce na ziemi

W tym dniu zamieściliśmy na Yutube  reportaż multimedialny pt. „Nasze miejsce na ziemi” w ramach konkursu OPOWIEDZ 2014. Autorzy to: Wiesława Marczyk, Joanna Kaźmierczk Błocisz oraz Bartłomiej Sokół.

 • 3.03.2015r. – Walne Zebranie

Odbyło się Walne Zebranie Członkiń Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie. Zebranie miało charakter sprawozdawczy.

 • 20.03.2015r. – Ogłoszenie konkursu OPOWIEDZ 2014

20 marca w Sulejowie odbyło się podsumowanie II edycji programu Działaj Lokalnie pn. „Operacja Kmicic”. Nasz reportaż multimedialny pt. ”Nasze Miejsce na ziemi” otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy autorom.

 • 29.03.2015r. – Palma Wielkanocna

Nasze Panie „wyczarowały” piękną Palmę Wielkanocną. Wysokość palmy –  6,20m. Uczestnicząc we Mszy Świętej i w konkursie na największą i najładniejszą zajęliśmy I miejsce. Dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział.

 • 24.04.2015r. Podpisanie umowy z Urzędem Gminy w Piątku na realizację zadania publicznego pt. „Niezapomniane chwile przeżyte w Konarzewie”

W ramach realizacji w/w zadania zrealizowane będą dwie imprezy plenerowe: Dzień Dziecka i Powitanie Lata.

 • Maj 2015r. – Trwają przygotowania do Dnia Dziecka. Na Naszym Placu przed Mini-amfiteatrem pojawiają się ławki.

Trzy zostały zakupione przez Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy oddział w Piątku i trzy przez mieszkańców Konarzewa. Serdeczne podziękowania dla darczyńców.

 • 31.05.2015r. – „Dzień Dziecka”

Pierwsza realizowana impreza w ramach projektu Niezapomniane chwile przeżyte w Konarzewie. Dobrze zorganizowana, wspaniała a uśmiechy na buziach najmłodszych świadczyły o niej najlepiej.

 • 28.06.2015r. – „Powitanie Lata”

„Powitanie Lata” to impreza, która na stałe wpisała się do naszych działań i była to druga impreza plenerowa w ramach realizacji zadania publicznego Niezapomniane chwile przeżyte w Konarzewie współfinansowana przez Gminę Piątek. Wspaniały występ zespołu Below The Life.

 • 12.07.2015r. – Wycieczka do Wrocławia

Wycieczka zorganizowana przez Stowarzyszenie dla 50 osób. Zwiedziliśmy i podziwialiśmy piękny Wrocław ze wspaniałym przewodnikiem, panem Arturem Domańskim.

 • 27.08.2015r. – Warsztaty robienia wieńca dożynkowego 

Przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których nasze panie zrobiły piękny wieniec dożynkowy.

 • 30.08.2015r. – Dożynki Parafialne w Ciechosławicach  

Uczestniczymy  w dożynkach parafialnych w kościele pw. Matki Bożej Łaskawej w Ciechosławicach. Konarzew reprezentowali: panie Anna Sakiewa i Iwona Domińczyk oraz panowie Piotr Białkowski, Paweł Budner, Jerzy Marczyk, Arkadiusz Raczyński.

 • 17.09.2015r. – Spotkanie konsultacyjne

W Piątku w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące budowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania POLCENTRUM. W spotkaniu uczestniczyły panie Teresa Sokół i Jadwiga Jedlińska

 • 27.09.2015r.  W krainie pieczonego ziemniaka 

Na tym spotkaniu dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, gratulujemy najmłodszym wspaniałej postawy. Były ziemniaki upieczone w ognisku, słodkości a przede wszystkim dobra zabawa. 

 • 01.10.2015r. – Udział w spotkaniu 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku odbyło się spotkanie nt. Programu współpracy Gminy Piątek z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w roku 2016. udział wzięły panie Teresa Sokół i Wiesława Marczyk.

 • 23.10.2015r. – Spotkanie integrujące organizacje Gminy Piątek

Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic oraz Stowarzyszenia Kobiet Geometrycznego Środka Polski uczestniczyliśmy w spotkaniu, które miało na celu nawiązania bliższych kontaktów dla wspólnego, efektywnego działania miedzy organizacjami działającymi w naszej gminie. W spotkaniu uczestniczyły Teresa Sokół i Danuta Jankowska.

 • 17.11.2015r. – Wyjazd do kina

Zorganizowana został wyjazd do kina dla 30 osób. Wyjazd został zorganizowany w ramach działalności odpłatnej.

 • 28.11.2015r. założenie profilu w serwisie FaniMani.pl

Stowarzyszenie Kobiet  w Konarzewie założyło swój profil w serwisie FaniMani.pl.  Od teraz nasze Stowarzyszenie może wesprzeć każdy, kto kupuje w internecie – nie płacąc ani grosza więcej niż wynosi wartość dokonanych zakupów.

 • 12.12.2015r.  Spotkanie Wigilijne

W świątecznej atmosferze członkinie i przedstawicie władz samorządowych gminy Piątek wraz z Księdzem Dziekanem dzieląc się opłatkiem złożyli sobie życzenia Bożonarodzeniowe.

Komentowanie jest wyłączone.