O nas

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie powstało 19.X.2008r. Jest to organizacja, w której aktywną pracę na rzecz lokalnego środowiska rozpoczęło 15  pań w różnym wieku i z różnych miejscowości.

Członkinie podjęły  inicjatywy w zakresie rozwoju życia kulturalnego nie tylko swojej miejscowości, z której większość z nich pochodzi, ale także całej Gminy. Nasze działania skupiają się na zwiększeniu aktywności kobiet w życiu społeczności lokalnej (zawarto  nasze dążenia w statucie).

Nie zapominamy przy tym o naszych dzieciach i mężach, którzy nas wspierają i rozumieją nasze potrzeby związane z funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia. Działania te mogłyby  przyczynić się do odbudowania zniszczonej strażnicy OSP w Konarzewie, jako miejsca do wspólnych spotkań, oraz stworzenia skansenu obrazującego polską wieś w przeszłości.

Inicjatywa całej tej działalności wyszła od lidera – Pani Teresy Maciejak, która pełniła rolę Prezesa Stowarzyszenia do dnia 11 marca 2013r. Obecnie Prezesem Stowarzyszenia jest Teresa Sokół.

Dzięki działalności Stowarzyszenia odkrywamy w sobie zdolności i umiejętności dotąd nam obce, a także mamy możliwość zaprezentowania swoich pasji, często znanych tylko naszym najbliższym.

I jeszcze jedno – to co robimy – robimy wyłącznie jako wolontariusze. Żadna z pań nie pracuje bowiem na etacie w naszej organizacji.  Działając wspólnie i bezinteresownie tworzymy i wpisujemy się na karty historii naszej małej ojczyzny.

Komentowanie jest wyłączone.