Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia (od 11.03.2013r.)

Teresa Sokół – prezes

Wiesława Monika Marczyk – wiceprezes

Kamila Anna Koziarska – wiceprezes

Katarzyna Renata Budner – wiceprezes

Danuta Irena Jankowska – skarbnik

Anna Zofia Sakiewa – sekretarz

Komisja Rewizyjna (od 11.03.2013r.)

Ewa Sylwia Miller

Wiesława Sakiewa

Jadwiga Jedlińska

Wioletta Anna Sakiewa

Komentowanie jest wyłączone.